Dette er MidtVest Pigekors nye hjemmeside. Vi håber I vil nyde de flere og større billeder, den nye udvidede media-sektion, og at I finder hvad I har brug for.

Til korsangere og forældre: Adgang til intra ligger nu på Den Jyske Sangskoles hjemmeside. Skriv ‘pigekor’ og log på med den sædvanlige kode.