FRIEDA FUNK er siden sommeren 2022 MidtVest Pigekors dirigent.

Frieda er født og opvokset i Tyskland, og hun er uddannet pianist og korleder fra Det Jyske Musikkonservatorium med to kandidatuddannelser fra 2018 og 2020, i henholdsvis Almen Musikdannelse og klassisk korledelse.

Frieda har igennem hele sin studietid både komponeret sin egen musik og etableret forskellige ensembler, som hun stadigvæk leder. Hun er bl.a. musikalsk leder for musikperformancegruppen Gruppe X og pianist i Ensemble Sirius, som spiller ny nordisk musik.

Frieda er meget optaget af at afsøge grænserne for korsang og har lavet koncerter, både i Danmark og udlandet, som eksperimenterer med mødet mellem sang, dans, drama, kropsligt udtryk og instrumenter.

Samtidig med interessen for at undersøge nye muligheder for korsang har Frieda fødderne solidt plantet i den klassiske kortradition og har igennem hele sit liv sunget i klassiske kor. For tiden synger hun i Concert Clemens og i Ensemble Edge.