Dorte Bille
Choir director, conductor of MidtVest Girls Choir

dorte@denjyskesangskole.dk
+45 51 14 28 60

Rikke Ramm Eberlein
Choir producer, concert booking
rikke@denjyskesangskole.dk
+45 20 53 47 87

Anne Märcher
Communications, PR
anne@denjyskesangskole.dk
+45 26 82 04 88

POSTAL ADDRESS:

MidtVest Pigekorene
Att. korchef Dorte Bille
Den Jyske Sangskole
Nørregade 7D
7400 Herning
Denmark